• Radar

De radar zendt korte pulsen uit, die teruggekaatst worden door het oppervlak van de vaste stof die in de silo aanwezig is. De tijd tussen zenden en ontvangen van de puls is de looptijd, die verrekend en omgezet wordt. Het resultaat is de niveaumeting. Het belangrijkste verschil met conventionele radar, zoals in luchtvaart en scheepvaart, is de afstand waarover gemeten wordt. Een tank of vat zal zelden hoger zijn dan 50 meter, waardoor er een andere (kortere) pulsbreedte nodig is. Het verschil tussen radar voor vaste stoffen en radar voor vloeistoffen is het verschil in frequentie. Radar is een zeer frequent gebruikte technologie en werkt goed in vele applicaties. Bij het kiezen van een radar is de permittiviteit van het medium wel belangrijk. Deze mag niet te laag zijn.

  • Geleide radar   

De geleide radar wordt bovenop de silo geplaatst. De kabel of staaf komen in de silo te zitten. Deze kabel zorgt voor de eigenlijke meting. Wanneer de silo gevuld wordt, zal het signaal dat door de kabel verstuurd wordt de permittiviteit (diëlektrische constante) van het product rond de kabel herkennen. De slimme elektronica berekent de afstand tussen de zender en het product, en geeft zo een precieze niveaumeting weer.

  • Peilloodsysteem             

Het principe is eenvoudig. U monteert uw peilloodsysteem bovenop uw silo of tank. Via een kabel laat het systeem een gewicht zakken. Net zolang tot het de vaste stof raakt. Daardoor verandert de spanning op de kabel. De microschakelaar in het elektronische besturingssysteem meet die verandering, haalt het gewicht terug op en meet de lengte van de afgerolde kabel. Die waarde leest u af op de controle-eenheid. Zo weet u hoeveel volume nog in de silo is. Dit systeem wordt gebruikt voor niveaumeting op vaste stoffen, en kan ook ingezet worden als interfacemeting

  • Draaivleugelschakelaar

De werking en  installatie van uw palletschakelaar is eenvoudig. Het elektromechanische apparaat roteert: stopt de rotatie — omdat de voeler de vaste stof raakt — dan kantelt de interne motor en schakelt hij uit. Zakt het niveau van de vaste stof? Dan krijgt de voeler opnieuw ruimte om te roteren en schakelt de detector in. De robuuste vormgeving maakt hem onverwoestbaar.

Dit is een eenvoudig, elektromechanisch meetprincipe dat zeer makkelijk inzetbaar is. Vandaag zijn deze toestellen geschikt voor alle mogelijke industriën, ook voor voeding of pharma.

  • Capacitieve melder        

Een capacitieve schakelaar reageert op verandering in het elektrisch veld of diëlektricum tussen twee elektroden. Dit elektrisch veld wordt beïnvloed door de kenmerken van het bulkgoed. Dit principe kan zowel in vloeistoffen als in vaste stoffen ingezet worden.

  • Peilglas

De werking van de Bypass level indicator is gebaseerd op het principe van de communicerende vaten.

In de bypass (de buis op de kant van de tank gemonteerd),die verbonden is met het vloeistofvat, drijft een vlotter. De magnetische rollertjes bewegen mee met de vlotter en geven in één oogopslag het niveau aan. De bypass kan ook uitgerust worden mete en transmitter, waardoor het niveau via de omvormer in de plc kan gelezen worden.

  • Hydrostatische druk      

Hydrostatische druk is de druk die uitgeoefend wordt door een vloeistof op een lichaam in die vloeistof. Meting van de hydrostatische druk kan gebruikt worden om het niveau van vloeistof in een vat te bepalen. Een druksensor meet onderaan de tank de druk van de vloeistof. Meer vloeistof = hogere druk. De sensor meet ook de atmosferische druk die boven het vat of in de tank aanwezig is. Dit wordt door de slimme sensor gecompenseerd.

In de industrie wordt deze technologie vaak gebruikt in "kabelsondes" - druktransmitters die aan een kabel hangen en zo tot beneden in een tank of regenwaterput.

  • Trilvork en trilstaaf

Binnen in het trilvork of trilstaaf zit een piezokristal. Zet je spanning op het kristal, dan begint het te trillen. Het principe werkt verschillend bij vaste stoffen en vloeistoffen.

Bij vloeistoffen zal de frequentie van de trilling veranderen wanneer de vloeistof het trilvork bereikt. Dit signaal wordt doorgegeven aan de intelligente elektronica, die op haar beurt zorgt voor de gepaste schakeling en niveaubewaking. De Nivoswitch uit ons gamma heeft een binaire uitgang. Bij gebruik als waarschuwingssysteem zal op 95% een geluids- of lichtsignaal gegeven worden. Bij gebruik als beveiligingssysteem (bij 98% vulling) is de werking identiek zal de vloeistoftoevoer meteen afgesloten worden. Dit trilvork is ook Vlarem II gekeurd.

Bij vaste stoffenstopt de trilling in de vork of trilstaaf  wanneer het bulkgoed de vork bereikt. Een dergelijk systeem voor niveaubeveiliging is onverwoestbaar en vergelijk het met een tophorloge. Daar zit ook een kristal in dat het mechanisme jarenlang op de seconde precies laat lopen. Eens het trilvork geïnstalleerd is, weet u altijd of er vaste stof aanwezig is.

  • Magnetische vlotterschakelaar

De vlotterschakelaar heeft de lengte en het aantal vlotters op maat van uw toepassing. Op het door u gewenste niveau zit de vlotterbal vast. Als de vloeistof dit niveau bereikt, zal de vlotter een open/toe contact geven en schakelen.

  • Ultrasone niveaumeting             

De technologie van ultrasone niveaumeting is gebaseerd op het meten van de geluidsgolven tussen sensor en mediumoppervlak. In de sensor zit een piëzokristal dat verbonden is met het membraan. Dit kristal zendt een pulstrein uit richting meetoppervlak. Het geluidssignaal wordt gedeeltelijk weerkaatst en opnieuw opgevangen door de sensor. De intelligente elektronica berekent de time of flight tussen sensor en oppervlakte. De weerkaatsing van het geluid wordt dan weer mee bepaald door mediumsamenstelling en temperatuur.

Er bestaan oplossingen voor vloeistoffen en voor vaste stoffen. Bij beide moet je ervoor zorgen dat er geen stoffen of dampen op de lens van de sensor komen te zitten, die het geluidssignaal kunnen verstoren.