Onlangs gingen wij meten in een slibdrooginstallatie. Bij de zuivering van rioolwater komt slib vrij. Dit slib wordt gedroogd zodat het gebruikt kan worden als secundaire brandstof voor bijvoorbeeld elektriciteitscentrales.  In een dergelijke installatie gebruikt men thermische olie die in een ketel opgewarmd wordt tot ca. 230°C. Deze olie wordt dan via verschillende circuits door de slibdroger gepompt.

Soms is er een vermoeden dat niet alle circuits gelijkmatig voorzien worden van eenzelfde debiet zodat het slib niet gelijkmatig zou gedroogd worden. Bij twijfel kunnen wij met onze ultrasone debietmeter KF 200 aan de slag. Wij meten de debieten in de verschillende circuits en brengen ook de temperatuurverschillen in kaart.

In deze installatie konden wij meten op DN150 leidingen, en registreerden wij debieten van ca. 20 tot 180 m³/h, afhankelijk van het meetpunt. De klant koos later voor een KF150 – een ultrasone debietmeter in een vaste opstelling.