Kosten voor energie wegen bij producerende bedrijven vaak zeer zwaar door. Een perfecte meting van de geleverde energie is daarom erg belangrijk. Zowel de energieproducent als het bedrijf willen natuurlijk een zeer precieze meting, zodat ook een correcte factuur gemaakt kan worden. Daarom worden al jaren energiemeters ingezet. Sinds 2015 moeten deze meters beantwoorden aan wettelijke voorschriften *, en is een MI-004 certificaat noodzakelijk om een juiste energiemeting te bewijzen.

Energiemetingen kunnen op verschillende manieren gebeuren. Vaak wordt gekozen voor een ultrasone debietmeting, een goede, weliswaar dure oplossing. Als prijsgunstiger alternatief kunnen wij een elektromagnetische debietmeting met toevoeging van PT100’s kiezen. Zeker in de grote diameters is dit een extra welkome oplossing. Onze partner Isoil is de énige fabrikant die de noodzakelijke MI-004 certificaten kan voorleggen voor een elektromagnetische debietmeting, en dit voor metingen tot 140°C, in applicaties met diameters tussen DN24 tot DN400!

In het volledig pakket om een volledig conforme en zeer accurate energiemeting te hebben, zitten

Wij helpen u met configuratie en installatie, en ontzorgen u dankzij het MI-004 certificaat.